<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.0

Please note

This document refers to the 2.0 version of Apache httpd, which is no longer maintained. Upgrade, and refer to the current version of httpd instead, documented at:

You may follow this link to go to the current version of this document.

Modül Dizini

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  ja  |  ko  |  tr 

Apache dağıtımının parçası olarak gelen modüllerin tamamı aşağıda listelenmiştir. Ayrıca, tüm Apache yönergelerinin alfabetik olarak listelendiği bir Yönerge Dizini de mevcuttur.

Ayrıca bakınız:

top

Temel Özellikler ve Çoklu İşlem Modülleri

core
Apache HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek özellikler
mpm_common
Birden fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş yönergeler bütünü.
beos
This Multi-Processing Module is optimized for BeOS.
leader
An experimental variant of the standard worker MPM
mpm_netware
Multi-Processing Module implementing an exclusively threaded web server optimized for Novell NetWare
mpmt_os2
Hybrid multi-process, multi-threaded MPM for OS/2
perchild
Multi-Processing Module allowing for daemon processes serving requests to be assigned a variety of different userids
prefork
Evresiz ön çatallamalı HTTP sunucusu oluşturur
threadpool
Yet another experimental variant of the standard worker MPM
mpm_winnt
This Multi-Processing Module is optimized for Windows NT.
worker
Çok evreli ve çok süreçli melez bir HTTP sunucusu oluşturan çok süreçlilik modülü.
top

Diğer Modüller

 A  |  C  |  D  |  E  |  F  |  H  |  I  |  L  |  M  |  N  |  P  |  R  |  S  |  U  |  V 

mod_access
Provides access control based on client hostname, IP address, or other characteristics of the client request.
mod_actions
This module provides for executing CGI scripts based on media type or request method.
mod_alias
Belge ağacının parçalarının dosya sisteminin parçalarıyla eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirmesi yapar.
mod_asis
Sends files that contain their own HTTP headers
mod_auth
User authentication using text files
mod_auth_anon
Allows "anonymous" user access to authenticated areas
mod_auth_dbm
Provides for user authentication using DBM files
mod_auth_digest
User authentication using MD5 Digest Authentication.
mod_auth_ldap
Allows an LDAP directory to be used to store the database for HTTP Basic authentication.
mod_autoindex
Unix ls veya Win32 dir kabuk komutunun yaptığı gibi dizin içeriğini listeler.
mod_cache
Content cache keyed to URIs.
mod_cern_meta
CERN httpd metafile semantics
mod_cgi
Execution of CGI scripts
mod_cgid
Execution of CGI scripts using an external CGI daemon
mod_charset_lite
Specify character set translation or recoding
mod_dav
Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) functionality
mod_dav_fs
filesystem provider for mod_dav
mod_deflate
Compress content before it is delivered to the client
mod_dir
Bölü çizgisiyle biten yönlendirmeleri yapar ve dizin içeriği dosyalarını sunar.
mod_disk_cache
Content cache storage manager keyed to URIs
mod_dumpio
Dumps all I/O to error log as desired.
mod_echo
A simple echo server to illustrate protocol modules
mod_env
CGI betiklerine ve SSI sayfalarına aktarılan değişkenlere müdahale etmek için kullanılır.
mod_example
Illustrates the Apache module API
mod_expires
Generation of Expires and Cache-Control HTTP headers according to user-specified criteria
mod_ext_filter
Pass the response body through an external program before delivery to the client
mod_file_cache
Caches a static list of files in memory
mod_headers
Customization of HTTP request and response headers
mod_imap
Server-side imagemap processing
mod_include
Server-parsed html documents (Server Side Includes)
mod_info
Provides a comprehensive overview of the server configuration
mod_isapi
ISAPI Extensions within Apache for Windows
mod_ldap
LDAP connection pooling and result caching services for use by other LDAP modules
mod_log_config
Sunucuya yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
mod_log_forensic
Sunucuya yapılan isteklerin adli günlük kayıtlarının tutulması
mod_logio
Her isteğin girdi ve çıktı uzunluklarının günlüklenmesi.
mod_mem_cache
Content cache keyed to URIs
mod_mime
Associates the requested filename's extensions with the file's behavior (handlers and filters) and content (mime-type, language, character set and encoding)
mod_mime_magic
Determines the MIME type of a file by looking at a few bytes of its contents
mod_negotiation
Provides for content negotiation
mod_nw_ssl
Enable SSL encryption for NetWare
mod_proxy
HTTP/1.1 proxy/gateway server
mod_proxy_connect
mod_proxy extension for CONNECT request handling
mod_proxy_ftp
FTP support module for mod_proxy
mod_proxy_http
HTTP support module for mod_proxy
mod_rewrite
Provides a rule-based rewriting engine to rewrite requested URLs on the fly
mod_setenvif
Ortam değişkenlerinin isteğin özelliklerine uygun olarak atanmasını sağlar
mod_so
Modüllerin ve çalıştırılabilir kodun sunucunun başlatılması veya yeniden başlatılması sırasında yüklenmesini sağlar.
mod_speling
Attempts to correct mistaken URLs that users might have entered by ignoring capitalization and by allowing up to one misspelling
mod_ssl
Strong cryptography using the Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS) protocols
mod_status
Sunucu etkinliği ve başarımı hakkında bilgi sağlar.
mod_suexec
CGI betiklerinin belli bir kullanıcı ve grubun aidiyetinde çalışmasını mümkün kılar.
mod_unique_id
Provides an environment variable with a unique identifier for each request
mod_userdir
Kullanıcılara özel dizinler
mod_usertrack
Clickstream logging of user activity on a site
mod_version
Version dependent configuration
mod_vhost_alias
Kitlesel sanal konakların devingen olarak yapılandırılmasını sağlar

Mevcut Diller:  de  |  en  |  es  |  ja  |  ko  |  tr