Uses of Class
org.apache.tika.parser.microsoft.onenote.fsshttpb.property.TwoBytesOfData

No usage of org.apache.tika.parser.microsoft.onenote.fsshttpb.property.TwoBytesOfData